[Preview Lối nhỏ vào đời tập 6]

Sắp tới ngày giỗ mẹ Phong, ông Thành gọi con trai về để thông báo kế hoạch chuẩn bị giỗ chạp. Phong không những trả lời ậm ừ cho xong mà còn có ý định từ chối tham gia ngày giỗ mẹ khiến ông Thành vô cùng thất vọng.

Bài viết cùng chủ đề: