PREVIEW TẬP 40: PHỐ TRONG LÀNG

Ân hận vì đã lỡ nặng tay nặng miệng với con gái, Mến ra ao đầm đầu làng – nơi mọi người phát hiện ra chiếc dép nghi là của Tình để khóc lóc, gào thét tìm con.

HQ

Bài viết cùng chủ đề: