[THƯƠNG NGÀY NẮNG VỀ] PREVIEW TẬP 35 P2: DUY ĐỐI ĐẦU VỚI CHỦ TỊCH ĐỂ BẢO VỆ MẸ CON TRANG

Bản chất Duy luôn không hợp với bố mình và cũng không hào hứng với cái sản nghiệp kia, nên để đưa ra làm đk thì ko đc là phải rồi.
Mặt khác ô Long cũng rõ hơn ai hết sản nghiệp đó nguồn từ đâu và Duy quan trọng thế nào.

Bài viết cùng chủ đề: