Một số trường hợp xin lịch phỏng vấn thị thực Hoa Kỳ khẩn cấp
  • Home/
  • Di Trú/
  • Một số trường hợp xin lịch phỏng vấn thị thực Hoa Kỳ khẩn cấp
Di Trú

Một số trường hợp xin lịch phỏng vấn thị thực Hoa Kỳ khẩn cấp

Phỏng vấn xin thị thực Hoa Kỳ là một bước quan trọng để công dân nước ngoài có đủ điều kiện sẽ được cấp visa Mỹ. Trong một số trường hợp cần thị thực gấp, công dân có thể đăng ký tham gia phỏng vấn khẩn cấp nếu đủ tiêu chuẩn xét duyệt.

Một số trường hợp xin lịch phỏng vấn thị thực Hoa Kỳ khẩn cấp

Công dân nước người đủ điều kiện có thể tiến hành đặt lịch hẹn phỏng vấn khẩn cấp khi có nhu cầu (Ảnh minh họa)

Tùy thuộc vào tình trạng các lịch hẹn còn trống tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước sở tại, công dân nước ngoài có nhu cầu đi Mỹ đột xuất với mục đích du dịch có thể đăng ký cuộc hẹn phỏng vấn khẩn cấp. Tuy nhiên, công dân này cần phải đáp ứng tất cả các tiêu chí của Lãnh sự quán bởi mỗi hóa đơn đóng phí chỉ được đặt 1 lịch hẹn phỏng vấn.

Các quy định về đặt lịch hẹn phỏng vấn thị thực khẩn cấp hiện nay vẫn có thể thay đổi theo tình hình dịch bệnh COVID-19 Song, về cơ bản trước khi xin cuộc hẹn phỏng vấn khẩn, công dân nước ngoài phải có bằng chứng chứng minh cho việc cần đi sang Mỹ gấp. Một số mục địch được Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp nhận gồm có: Đi điều trị y tế khẩn cấp hoặc đi cùng người thân/chủ lao động để điều trị y tế khẩn cấp; Đi tham dự lễ tang hoặc đưa thi hài của người thân trong gia đình (bố, mẹ, anh chị em ruột, con cái) tại Hoa Kỳ về nước hoặc đi thăm gia đình bị ốm nặng; Đi giải quyết công việc kinh doanh bất ngờ mà không thể dự báo trước.

Đặc biệt, trong trường hợp người xin thị thực là công dân của một trong những nước tham gia Chương trình Miễn Thị thực (Visa Waiver Program, viết tắt VWP) nhưng không đủ điều kiện để đến Hoa Kỳ theo chương trình này và có lý do cần đến Mỹ gấp, công dân có thể xin cấp một cuộc hẹn phỏng vấn khẩn cấp. Tại đây, người này phải nêu rõ ngày đi và mục đích chuyến đi để được xem xét cấp thị thực phù hợp.

Tuy nhiên, nếu mục đích chuyến đi của người xin thị thực là đến tham dự đám cưới, lễ tốt nghiệp, giúp đỡ người thân đang mang thai, tham gia hội nghị thường niên về kinh doanh/học thuật/chuyên môn hoặc tận hưởng cơ hội du lịch cuối cùng sẽ không đủ điều kiện được duyệt cuộc hẹn phỏng khẩn cấp. Đối với những mục đích này, công dân bắt buộc phải đặt lịch hẹn phỏng vấn thị thực bình thường từ sớm.

John Nathan

Bình luận