Văn hóa - Đời sống

Tín ngưỡng thờ mẫu độc đáo của người Việt

Đạo Mẫu là một tín ngưỡng dân gian mang sắc thái nguyên thủy xuất hiện khá phổ biến ở Việt Nam với nguồn gốc lịch sử sâu xa, thích ứng theo thay đổi của xã hội. Tín ngưỡng thờ Mẫu được hình thành và phát triển từ tín ngưỡng bản địa thờ Nữ thần và Mẫu thần cùng những ảnh hưởng của Đạo giáo Trung Hoa để đạt đến đạo thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ. Tín ngưỡng phát triển nhiều nhất ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.