Trailer tập 9 Đấu trí Ông Túng ‘đánh động’ thủ trưởng về những góc khuất mà công an điều tra đang tìm kiếm.

Ông Túng ‘đánh động’ thủ trưởng về những góc khuất mà công an điều tra đang tìm kiếm.

Điều này khiến ông Kiên rất bực mình vì cấp dưới đang có hành động thiếu kiểm soát.

Bài viết cùng chủ đề: